Hồ bơi

GIỜ MỞ CỬA 6h00–21h00

Hồ bơi được mở cửa lúc 6h00 - 21h00, và trong buổi đầu tiên sẽ có HLV bơi hướng dẫn kèm 45' - 1h. Song song đó vẫn có gói dạy bơi 10-15 buổi và đảm bảo sau đó học viên sẽ biết bơi. Các HLV bơi đều có chứng chỉ cấp từ liên đoàn thể dục thể thao. 

QUAY LẠI FITNESS