Yoga

NGÀY TẬP TRONG TUẦN THỨ 2-4-6
GIỜ TẬP 17h30–18h30

Yoga bắt nguồn từ Ấn Độ và ngày nay được phổ biến khắp thế giới. Phương Tây đã sớm nghiên cứu tác động của yoga lên cơ thể con người. Một khi đã hiểu chúng, bạn sẽ càng có thêm động lực để theo đuổi phương pháp luyện tâm và luyện thân này.

Một tuần sẽ có 3 buổi học vào khung giờ 17h30 - 18h30. Một lớp khoảng 15 học viên. Giáo viên là những người có bằng cấp chứng chỉ YOGA và kinh nghiệm giảng dạy trên mười năm. 

QUAY LẠI FITNESS