HIGHLANDS COFFEE

NGÀNH CÔNG NGHIỆP
ĐỊA ĐIỂM LẦU 01
PHINDI HẠNH NHÂN - VUI HẾT NẤC VỚI MIỄN PHÍ “LÊN NẤC”
Thử ngay PhinDi Hạnh Nhân với ????Ưu Đãi FREE UPSIZE???? từ #HighlandsCoffee.
Nhấn vào ???? để nhận ngay Ưu Đãi.
Siêu phẩm PhinDi Hạnh Nhân với Chất phin ÊMMM. Còn chờ gì mà không thử ngay!
QUAY VỀ DANH SÁCH